SPONSORS

UITSLAG
DUCKRACE GRONINGEN 2017

Eerste Prijs:
Nummer 2308

€ 1000,00

Tweede Prijs:
Nummer 201

€ 500,00

Derde Prijs:
Nummer 4177

€ 250,00

Daarnaast maak je kans op vele andere interessante prijzen.

Download hier de volledige uitslag!

 

SPELREGELS

 

1) Er doen maximaal 5.000 eendjes mee aan de Duckrace Groningen 2017. De eendjes mogen tot vlak voor de start worden ge- en verkocht.

2) Alle 5.000 eendjes worden bij de start zoveel mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten.

3) De volgorde van finishen, bepaalt de prijs die er wordt gewonnen. E.e.a. conform het prijzenoverzicht zoals gepubliceerd op de website.

4) Enkel de verkochte eendjes dingen mee naar de prijzen. In het geval dat niet alle 5.000 eendjes zijn verkocht, zwemmen de niet-verkochte eendjes buiten deelname mee: de niet-verkochte eendjes kunnen derhalve geen prijzen winnen. Het eerstvolgende (wel verkochte) eendje wint de prijs, enz.

5) Indien een eendje na te zijn gefinisht om wat voor reden dan ook niet identificeerbaar blijkt, wordt deze uitgesloten van deelname.

6) Het toezicht op het correcte verloop van de Duckrace Groningen 2017 zal worden gehouden door notaris mr. A.W. Bijlsma, notaris te Groningen. De notaris stelt de einduitslag en derhalve de winnende eendjes vast. De uitslag is bindend en ter zake wordt niet gecorrespondeerd.

7) De nummers van de winnende eendjes zullen zo spoedig mogelijk na de Duckrace Groningen 2017 op de website worden gepubliceerd. Met de winnaars wordt contact opgenomen voor het in ontvangst nemen van de prijzen.

8) Indien een prijs niet binnen 6 maanden na het houden van de Duckrace Groningen 2017 in ontvangst wordt genomen, vervalt deze. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

9) De kansspelbelasting zal worden afgedragen door de Stichting JKG Geeft! (de organisator van de Duckrace Groningen 2017).

10) De besturen van de Stichting JKG Geeft! en de Junior Kamer Groningen beslissen in samenspraak met de notaris over eventuele geschillen.

IN DE MEDIA

PROGRAMMA

15.00  –  15.30

Arriveren van ambassadeur en (hoofd)sponsoren 

16.00 

Start van de race!

16.15

Bekendmaking van de winnaar en promotie voor Kids United – Sporten voor kinderen met een beperking

GOEDE DOEL

Over Kids United

Kids United is een initiatief van Onno Kukler. In 1995 werd de jongste zoon Sandro ziek en kwam gehandicapt uit de strijd. Toen Sandro in 2003, op 10 jarige leeftijd, aangaf graag te willen voetballen, was er geen vereniging waar hij lid van kon worden. Sandro was te beperkt om mee te kunnen in het reguliere voetbal. Een reden voor Onno om zelf een voetbalclub voor deze kinderen te beginnen. Op 7 mei 2003 is de stichting opgericht.

 

Wie zijn wij?

Stichting Kids United is een voetbalclub voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, in 2011 geadopteerd door FC Groningen. Sinds 2011 spelen de kinderen van Kids United dan ook in het officiële tenue van FC Groningen en worden ze elk seizoen, net als alle andere elftallen van FC Groningen, gepresenteerd in de presentatiegids van FC Groningen.

De stichting is vanaf de oprichting in 2003 tot op heden contributievrij omdat wij als oprichters samen met het bestuur van de stichting van mening zijn dat geld geen belemmering mag zijn om te kunnen sporten.

 

Voetbal en nog veel meer…

Sport en bewegen maken mensen fit voor het leven. Voor mensen met een handicap geldt dat nog veel meer dan mensen zonder beperking. Sportief actief zijn levert een verbetering op van  het algehele uithoudingsvermogen. Ook het effect op aspecten als zelfvertrouwen en gevoel van eigen waarde zijn voor mensen met een handicap van groot belang. Een goede lichamelijke en psychische gezondheid heeft een preventieve werking.

 

Kids United geeft jongeren met een beperking de kans om  te sporten. Juist voor deze doelgroep is het belangrijk om in groepsverband te sporten. De kinderen komen niet alleen wekelijks in beweging, maar komen ook in aanraking met soortgenootjes met diverse beperkingen. Juist dit sociale aspect maakt een wereld van verschil voor de kinderen. Ze maken nieuwe vrienden en er gaat een wereld voor ze open. Ook voor de ouders vervullen wij een belangrijke rol. Zij hebben steun aan elkaar en delen de zorg van hun kind.

Vanaf de oprichting organiseert de stichting, naast het wekelijks voetbal, regelmatig uitjes en/of activiteiten voor de leden (bv weekend Ameland, racen op circuit Assen enz.).  Als organisatie merken we dat deze doelgroep daar enorm van opleeft/naar uitkijkt omdat ze naast school, werk of dagbesteding  weinig hebben. Jaarlijks sluiten we in juli het seizoen af  met een barbecue voor de kinderen en hun ouders.

 

Belangrijk functie in een brede regio!

Kids United vervult een belangrijke rol in een brede regio. In de stad en provincie Groningen wonen relatief de meeste kinderen en jongeren met een beperking. In de provincie 2,8 % en in de stad zelfs 4,8 %. Het landelijk cijfer is 1,7 %  (bron: onderzoek “kinderen in tel”) Dit alles heeft betrekking op jongeren tot 23 jaar.

JUNIOR KAMER GRONINGEN

De Junior Kamer Groningen (JKG) is een netwerkvereniging voor jonge ondernemers van tussen de 25 en 40 jaar oud. De JKG maakt onderdeel uit van de internationale organisatie Junior Chamber International (JCI) met circa 170.000 leden in 116 landen.

De JKG heeft ongeveer 30 leden uit verschillende branches. Alle leden zijn werkzaam in en om de stad Groningen. De JKG biedt de leden een kans om zich op persoonlijk en zakelijk vlak te ontwikkelen, o.a. door het deelnemen én organiseren van diverse sociale en maatschappelijke activiteiten. Eén van de terugkerende activiteiten is de Duckrace!

Aan de JKG is verbonden de Stichting JKG Geeft!. Deze stichting beheert de door de JKG met de maatschappelijke activiteiten verdiende gelden en zorgt er voor dat deze gelden ten goede komen aan een goed doel. Dit jaar is het goede doel Kids United!

CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande contactformulier: